Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

71 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-03-14, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 70/III/2008 z dnia 7 marca 2008 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację obiektów w DPS Nowe Czarnowo oraz SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany umowy zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Kancelarią Radcy Prawnego M. Ludkiewicza o świadczenie usługi prawnej.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w/s zakupu kamizelek odblaskowych z nadrukiem logo Powiatu Gryfińskiego dla mieszkańców powiatu w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenia liczby wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. prośby Wydziału Gospodarki i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa Powiatu Gryfińskiego w organizowanych przez Samorząd Województwa Dniach Województwa Zachodniopomorskiego.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2008/2009.
 10. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s rozpatrzenia pisma Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w/s zakupu 3 sztuk map sztabowych Powiatu Gryfińskiego.
 11. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przedłożenia informacji n/t nieprawidłowości w sprawozdaniach rocznych jednostek organizacyjnych powiatu.
 12. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie w/s umorzenia zaległych należności Pani E. Staśczak z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 13. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie w/s umorzenia zaległych należności Pana E. Porowskiego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2007 w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim.
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji,
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie,
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie,
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-03-13 13:50:37
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-13 13:50:37

Strona odwiedzona 778 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.