Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

104 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-10-16, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 103/III/2008 z dnia 09 października 2008 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: "Modernizacja obiektów w celu spełnienia wymogów norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa sprzętu komputerowego" dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego oraz remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły SOSW w Chojnie" z podziałem na 2 części i wybór oferty.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku AC Kancelarii Radcy Prawnego Artura Mariusza Chanaja o podpisanie aneksu do umowy nr RI - 10/08 z dnia 14 lipca 2008 r. zawartej z przedsiębiorstwem ROW - BUD Robert Rybka.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru wykonawcy na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 9. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na zadania".
 10. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 z podziałem na zadania: zadanie Nr I - gmina Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie Nr III - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr IV - gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr V - gmina Mieszkowice".
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2008r.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w/s aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
 15. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na ewentualne koszty związane z powołaniem biegłego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.
 18. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s dokonania zmian transz w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.
 21. Analiza zaawansowania prac przygotowawczych do projektu budżetu powiatu na 2009 r.
 22. Sprawy różne informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-10-15 12:38:29
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-15 12:38:29

Strona odwiedzona 689 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.