Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

113 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-12-12, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 112/III/2008 z dnia 09 grudnia 2008 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót odwadniających drogi powiatowe: Nr 1392Z Mętno-Moryń w m. Dolsko oraz Nr 1392Z Piasek-Łukowice w m. Czachów, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy wycinki i podcinki drzew na drogach powiatowych.
 7. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2008 r.
 8. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia środków w planie finansowym jednostki na rok 2008.
 9. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia środków w planie finansowym jednostki na rok 2008.
 10. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w/s zmian w planie finansowym jednostki na rok 2008.
 11. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2008 r.
 12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu jednostki na 2008 r.
 13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2008 rok.
 14. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2008 rok.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji ds. zinwentaryzowania aktywów rzeczowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 20. Informacja ze spotkania z przedstawicielami Zarządu Oddziału ZNP w Gryfinie.
 21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s naliczenia kary umownej z powodu nierzetelnego wywiązywania się z obowiązków określonych w umowie Nr RI-09/07 z dnia 25.04.2007 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacji inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Chojnie - I Etap".
 22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania umowy o przyłączenie do sieci energetycznej budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5.
 23. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru oferty na dostawę i montaż dwóch okien w budynku internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91.
 24. Przyjęcie i podpisanie porozumień z Gminami: Moryń, Gryfino, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie uruchomienia warsztatu obsługi i konserwacji butli wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych podczas działań ratowniczo gaśniczych.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-12-11 15:02:27
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-11 15:02:27

Strona odwiedzona 750 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.