Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

125 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-03-05, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 123/III/2009 z dnia 19 lutego 2009 r., Nr 124/III/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.,
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2008 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie.
 5. Informacja Likwidatora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie zawierająca rozliczenie kosztów i przychodów Zakładu za styczeń 2009 r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za 2008 r.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2008 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2008 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w likwidacji w Gryfinie.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2008 r.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniu 26 lutego 2009 r.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na termomodernizację wraz z kolorystyką elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości".
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym AB z Gryfina na zadanie pn. "Wykonanie chodnika z kostki betonowej, ułożenie krawężników oraz wykonanie i montaż bramy przesuwanej z furtką na terenie działki Internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s odwołania Adama Nycza z funkcji członka Komisji Budżetowej.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s interpelacji dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d, stanowiącej siedzibę Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu unieważniającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2009-2012".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2009 - 2011".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w marcu 2009 r.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2009 roku, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko- Zdrój" (druk nr 19/125).
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-03-04 12:18:13
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-04 12:18:13

Strona odwiedzona 572 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.