Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

143 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-07-16, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 142/III/2009 z dnia 08 lipca 2009 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej przez siebie jednostki.
 5. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w PUP w Gryfinie, z dnia 09 czerwca 2009 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki.
 6. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, z dnia 19 czerwca 2009 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do uchwały Nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie" i wybór ofert na obie części zamówienia.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie" i wybór oferty.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont części I piętra budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 11. 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa materiałów biurowych".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania ekspertyzy aktualnego stanu nawierzchni ul. Pomorskiej w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenie zgody na zlecenie wykonania robót remontowych na ulicach Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-07-15 11:24:54
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-15 11:24:54

Strona odwiedzona 580 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.