Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

155 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-09-24, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 154/III/2009 z dnia 17 września 2009 r.
 4. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 6. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 7. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s udzielenia dotacji na zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały w sprawie odwołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia wniosków i przyznania nagród Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 14. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu "Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju" z dnia 02 września 2009 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego po przeprowadzonej kontroli do Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Banie w/s wykonania chodników na drogach powiatowych na terenie gminy.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Moryń w/s wykonania utwardzenia pobocza materiałem kamiennym na drodze powiatowej.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Trzcińsko - Zdrój w/s odtworzenia chodników leżących w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Umowy o partnerstwie z Gminą Trzcińsko - Zdrój w/s planowanej w 2010 roku przebudowy ul. Mickiewicza w Trzcińsku - Zdroju.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej w m. Daleszewo, przy użyciu masy bitumicznej "na gorąco".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 21. Wniosek wraz z uzupełnieniem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont części I piętra budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie" i wybór oferty.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie".
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na "Wymianę rozdzielnicy głównej 0,4 kV pawilonu nr 3 DPS Nowe Czarnowo".
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-09-23 10:01:12
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-23 10:01:12

Strona odwiedzona 688 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.