Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

179 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-03-05, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 178/III/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2009r.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. oceny sprawozdań rocznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania umowy pożyczki dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" prowadzącego DPS w Trzcińsku-Zdroju.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2010/2011 z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu ulic powiatowych na terenie miast: Gryfino i Chojna.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2010 roku, z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2010/2011.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na użyczenie składników majątkowych dla Koła Gospodyń Wiejskich "Europejki" z Daleszewa.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zawarcia umowy z Polkomtel S.A. na świadczenie usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 17. Wnioski p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzeń zaległości za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 18. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 19. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 726/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-03-04 12:20:15
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-04 12:20:15

Strona odwiedzona 581 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.