Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

182 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-03-25, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 181/III/2010 z dnia 18 marca 2010 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania TPD w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponagminnym dla dzieci i młodzieży w 2009 r.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania porozumienia z Miastem Szczecin w/s określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ w Szczecinie niebędącego mieszkańcem Miasta Szczecin.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy II technikum w zawodzie technik hotelarstwa.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie zdań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie".
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wniosku najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 169, położonej w Trzcińsku-Zdroju.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z pismem Koordynatora Grup Wymiany Doświadczeń Eksperta Związku Powiatów Polskich.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010r.
 15. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków jednostki na 2010 r.
 16. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 17. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 18. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-03-24 12:11:41
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-24 12:11:41

Strona odwiedzona 608 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.