Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

208 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-09-30, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 206/III/2010 z dnia 16 września 2010 r., Nr 207/III/2010 z dnia 23 września 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia dodatkowych robót drogowych związanych z remontem chodnika w ciągu ul. 1 Maja w Gryfinie oraz wyrażenie zgody na podpisanie przez Gminę Gryfino umowy z Wykonawcą w tym zakresie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Umowy z Gminą Mieszkowice w/s wykonania w 2010 r. remontu drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice, na odcinku przejście przez m. Czelin.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odtworzenie chodnika i zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1423Z Boguszczyn ? Jelenin ? Narost w miejscowości Jelenin" i wybór oferty
 7. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 15. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 16. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 17. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie dot. regulacji płac pracowników placówki.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmian w planie dochodów budżetowych jednostki na 2010 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 20. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 21. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w związku z pismem ZUS rozliczającym składki społeczne odprowadzane w okresie 2000 ? 2003 przez zlikwidowany obecnie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych między zadaniami.
 26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za okres 01.01. ? 07.07.2010 r.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-09-29 12:48:30
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 12:48:30

Strona odwiedzona 440 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.