Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

V sesja Rady Powiatu

2011-04-14, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Romankiewicz, Dominika Konopnicka),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Uroczyste wręczenie Certyfikatów Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym i wyróżnień Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 4. Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2010/2011.
 5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2010 r. « druk nr 2 wersja PDF »
  • dyskusja,
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2010 r. « druk nr 3 wersja PDF »
  • dyskusja,
 7. Sprawozdanie za 2010 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński « druk nr 4 wersja PDF »
  • dyskusja,
 8. Wnioski i interpelacje radnych.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2010 r. « druk nr 5 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r. « druk nr 6 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego « druk nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu « druk nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego « druk nr 9 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010 « druk nr 10 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie « druk nr 11 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego « druk nr 12 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie « druk nr 13 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok « druk nr 14 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 14 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 14 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 14 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 14 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2010 rok « druk nr 15 wersja PDF »
  • dyskusja,
 20. Projekt uchwały Rady Pwoiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie « druk nr 16 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 16 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 23. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Gabriela KotowiczStanowiska komisji na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 5/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/V jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 8/V większ. głosów jednogł. nie rozpatrywała jednogł.
druk nr 9/V większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/V większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/V większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2011-04-07 14:16:29
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-14 13:15:38

Strona odwiedzona 716 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.