Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VIII sesja Rady Powiatu

2011-09-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Romankiewicz),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Gryfińskiego za rok szkolny 2010/2011.
 3. Podziękowanie byłym członkom i wręczenie nominacji nowym członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 5. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego « druk nr 2 wersja PDF »
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2011 r.
  • odczytanie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
  • prezentacja multimedialna,
  • dyskusja.
  «Informacja z wykonania budżetu wersja PDF »
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok « druk nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Sadowej w Moryniu kategorii drogi powiatowej « druk nr 5 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego « druk nr 7 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu « druk nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu "Studium ochrony przeciwpowodziowej powiatu gryfińskiego" « druk nr 10 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja ZIP »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Informacja z dokonanych przez Starostę Gryfińskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu analiz oświadczeń majątkowych.
 17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 3/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/VIII jednogł. większ. głosów większ. głosów nie zajęła stanowiska
druk nr 7/VIII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 8/VIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/VIII jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 10/VIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2011-09-22 14:45:02
data ostatniej aktualizacji: 2011-09-29 13:23:17

Strona odwiedzona 569 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.