Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIV sesja Rady Powiatu

2012-06-28, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2011/2012.
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF ».
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2011 « druk nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »;
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016" « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2012 « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach IV konkursu programu priorytetowego "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej « druk nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych « druk nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia szkół zawodowych « druk nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2012 r. « druk nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok « druk nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 - 2039 « druk nr 14 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok « druk nr 15 wersja PDF »;
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 r.
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok « druk nr 16 wersja PDF »;
  • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2011 r.,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącym udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 22. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 2/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XIV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XIV jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 9/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XIV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XIV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/XIV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2012-06-21 08:55:35
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-02 09:53:43

Strona odwiedzona 535 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.