Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XV sesja Rady Powiatu

2012-08-30, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego « druk nr 2 wersja PDF » .
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu « druk nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Chojnie « druk nr 5 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 « druk nr 6 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim « druk nr 7 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej w Chojnie kategorii drogi powiatowej « druk nr 9 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-2016 « druk nr 10 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszyna « druk nr 11 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok « druk nr 12 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 12 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039 « druk nr 13 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok « druk nr 14 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. « druk nr 15 wersja PDF »
  • dyskusja,
 18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
druk nr 3/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XV jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 6/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XV jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 8/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2012-08-23 09:26:07
data ostatniej aktualizacji: 2012-08-30 08:54:09

Strona odwiedzona 556 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.