Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXII sesja Rady Powiatu

2014-01-30, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2013 r.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie « druk nr 2 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2013 r. « druk nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 rok « druk nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2013 r. « druk nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. « druk nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. « druk nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna « druk nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2014 « druk nr 9 wersja PDF »
  • prezentacja multimedialna,
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039 « druk nr 10 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XXXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 2/XXXII jednogł. większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 3/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 10/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów

data opublikowania: 2014-01-23 14:11:53
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-30 09:10:42

Strona odwiedzona 426 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.