Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

1 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-12-06, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ilości stałych Komisji Rady, określenia ich zadań oraz liczby radnych w nich działających.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami.
 15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania Umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia środków między działami w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy na "Wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy na "Roboty ogólnobudowlane na obiekcie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę oleju opałowego lekkiego".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru oferty na "Obsługę bankową budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych".
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego".
 23. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na rok 2010.
 24. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 25. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na rok 2010.
 26. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r.
 27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r.
 28. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r.
 29. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r.
 30. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r.
 31. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r.
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 33. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy na wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1386Z w miejscowości Piasek gm. Cedynia".
 34. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie zakupu znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 35. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-12-03 14:47:12
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-03 14:47:12

Strona odwiedzona 552 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.