Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

4 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-12-23, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 3/IV/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
 4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w celu ustawienia kserokopiarki samoobsługowej.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na wynajem pokoi mieszkalnych w budynku internatu ZSP Nr 1 w Chojnie.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zwolnienie nauczyciela zatrudnionego w ZSP Nr 1 w Chojnie, z opłat czynszu za wynajmowane mieszkanie w budynku internatu ZSP Nr 1 w Chojnie.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na systematyczne dostarczanie prasy do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia upoważnienia Staroście Gryfińskiemu oraz Wicestaroście do składania oświadczeń woli.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia upoważnienia Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pani Bogusławy Florek do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn.: "Dostawa i montaż, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.".
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wydzielenia paragrafu remontowego w budżecie powiatu w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału "RI".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 r.
 17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 21. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie dostawy soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na ustawienie standów promujących kampanie RPO Województwa Zachodniopomorskiego.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-12-22 12:37:59
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-22 12:37:59

Strona odwiedzona 587 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.