Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

25 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-05-26, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 24/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, niebędącego mieszkańcem Miasta Szczecin.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2011 r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2011r. oraz podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków jednostki na 2011 r.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2011 r.
 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 12. Pismo Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w obrębie środków będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału "RI".
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 15. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie przekazania protokołu dokumentacji finansowo-księgowej dot. ewidencji opłat melioracyjnych oraz protokołu dokumentacji zawierającej decyzje w/s opłat melioracyjnych do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na "Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i nadzór nad robotami elektrycznymi III piętra budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług obsługi prawnej" dla Powiatu Gryfińskiego.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Zarządu Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Szczecinie w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu nr 2011-1-PL1-LEO01-19041 pn. "Staże gastronomów" realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Republika Międzyodrza o wsparcie imprezy sportowej pn.Gryfiński Festiwal Rowerowy Jazzbike.
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie utworzenia nowej szkoły ponadgimnazjalnej działającej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2011/2012 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu.
 30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-05-25 14:26:54
data ostatniej aktualizacji: 2011-05-25 14:26:54

Strona odwiedzona 474 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.