Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

54 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-12-14, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 53/IV/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 6. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s rozpatrzenia ofert i podpisania umowy na "Dostawę sprzętu komputerowego".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy kl. I LO.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy zawartej ze Spółdzielnią Usług Rolnych "ROL-BUD" z Trzcińska-Zdrój w związku ze świadczeniem usług zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot.:
  • zapewnienia o oddaniu w dzierżawę na rzecz Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "GN".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 12. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 13. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 15. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 16. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 19. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 20. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2039.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-12-13 13:04:03
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-13 13:04:03

Strona odwiedzona 414 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.