Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

56 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-12-22, godz.10:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 54/IV/2011 z dnia 14 grudnia, Nr 55/IV/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Chojna dot. współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z Przedszkola Miejskiego w Chojnie.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych powiatu użytkowanych przez szkołę.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń w/s wspólnego wykonania robót drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1397Z Mętno-Moryń, w miejscowości Dolsko.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1389Z Krajnik Górny - Zatoń Dolna na odcinku w m. Zatoń Dolna.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1430Z Czachów - Radostów - Michałów na odcinku Czachów - Niesułów.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich dot. udostępnienia pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa.
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań, których termin zapłaty upływa w 2012 r.
 14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s przesunięcia środków finansowych w obrębie planu wydatków oraz zwiększenia planu wydatków jednostki na wynagrodzenia i pochodne w 2011 r.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmniejszenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Gryfińskiemu.
 21. Opinie Komisji Budżetu i Gospodarki dot.: zmiany przeznaczenia rezerw celowych budżetu powiatu na 2011 r.; projektu budżetu powiatu na 2012 r.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-12-21 12:24:58
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-21 12:24:58

Strona odwiedzona 511 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.