Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

84 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-06-21, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 83/IV/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gruntowej - dojazd do pól mieszkańców miejscowości Żelechowo i Grzybno".
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez remont chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1437Z ulica Szczecińska w miejscowości Stare Czarnowo o łącznej powierzchni 2.733 m2".
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1390Z Chojna-Piasek w miejscowości Krzymów".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: "Modernizacja II pietra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie - wraz z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych - I etap".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s dotacji na realizację zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" w 2012 r.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy Nr 6/KM/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. na świadczenie usług przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji w celu przedstawienia opinii w sprawie kierunków rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej i mieszkań chronionych w kontekście zapewnienia opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, zapewnienia pomocy osobom usamodzielnianym w postaci mieszkań chronionych, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i wykorzystania budynków przeznaczonych na instytucjonalną pieczę zastępczą.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekształcenia szkół zawodowych.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Instytutem Badań w Oświacie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na opracowanie "Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim".
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 (druk nr 11/84).
 15. Wniosek Geodety Powiatowego dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy z dnia 14 sierpnia 2009 r. w/s realizacji wspólnego przedsięwzięcia - projektu PL 0467 "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z "SEC Energia".
 17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 19. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 20. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 21. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego na rok 2012.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 25. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego bilansu Powiatu Gryfińskiego za 2011 r.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-06-20 12:00:27
data ostatniej aktualizacji: 2012-06-20 12:00:27

Strona odwiedzona 324 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.