Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

87 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-07-12, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 86/IV/2012 z dnia 5 lipca 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wprowadzenia zmian w budżecie oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Chojna w/s wspólnej realizacji robót drogowych w m. Krzymów.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wprowadzenia zmian w budżecie oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Widuchowa w/s wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno - Widuchowa, w m. Widuchowa.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót związanych z poprawą systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1383Z Krzywin - Rynica, w m. Rynica.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach, na odcinku 0+000km do 0+230km".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont nawierzchni wyznaczonych odcinka drogi powiatowej Nr 1360Z przez miejscowość Zaborze, poprzez wykonanie profilowania i ułożenie warstwy ścieralnej".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice z podziałem na 2 zadania: Zadanie I - przebudowa chodnika w miejscowości Goszków o pow. 602 m2 (chodnik + zjazdy); Zadanie II - przebudowa chodnika w miejscowości Troszyn, Czelin i ulica Odrzańska w Mieszkowicach o łącznej powierzchni 758 m2 (chodniki + zjazdy)".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy inwestycji pn. "Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie" i podpisania umowy w tym zakresie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na pełnienie nadzoru nad czyszczeniem wraz z inspekcją telewizyjną istniejącego kanału deszczowego i wykonania dokumentacji technicznej naprawy w zadaniu pn. "Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji deszczowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno-Wychowawczej w Chojnie".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia pn. "Prace dodatkowe przy przebudowie pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Leczniczy" dotychczasowemu Wykonawcy - F.H.U. GEKO z Pyrzyc.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przekazania Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Gryfinie w drodze cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na wykonanie inwestycji pn. "Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie".
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przekazania Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Gryfinie w drodze cesji praw i obowiązków wynikających z umów na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Leczniczy".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Prezesa Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" w/s wyrażenia zgody na poddzierżawienie trzech pomieszczeń w budynku szpitala.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r.
 18. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "EK".
 20. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-07-11 12:54:46
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-11 12:54:46

Strona odwiedzona 444 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.