Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

95 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-09-06, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 94/IV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
 4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na usługi pralnicze.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. usunięcia awarii instalacji kanalizacji sanitarnej przy budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu".
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu".
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót remontowych mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1367Z w m. Szczawno na rzece Tywa.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego przekazania kostki brukowej dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie na odcinku o długości ok. 85 mb. w miejscowości Dołgie oraz nawierzchni bitumicznej drogi Nr 1381Z Widuchowa - Lubanowo na odcinku Widuchowa PKP - Bolkowice o dł. 895 mb".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2012/2013.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Zastępcy Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s wsparcia finansowego reprezentacji szkoły w związku z wyjazdem na Finał Korespondencyjnej Ligii LA Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezesa Szkolnego Związku Sportowego Zielona Góra 2012.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla 3 uczniów.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-09-05 14:32:48
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-05 14:32:48

Strona odwiedzona 369 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.