Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

98 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-09-27, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 97/IV/2012 z dnia 20 września 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący wniosku komitetu organizacyjnego ogólnopolskiego XI Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej w sprawie wsparcia finansowego oraz objęcia honorowym patronatem w/w Festiwalu.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosku Gryfińskiego Domu Kultury o dofinansowanie II edycji projektu muzycznego "Brzmienie Ósemki".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenie pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosków:
  • Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o uzgodnienie zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,
  • Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o uzgodnienie zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów oraz dofinansowanie zajęć wf w CW Laguna.
 9. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zatwierdzenia stawki godzinowej wynagrodzenia rehabilitanta.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdów stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania robót polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, montażu pompy oraz oświetlenia w przyziemiu budynku internatu SOSW w Chojnie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysów zamiennych robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy Nr 15/RI/12 zawartej w dniu 15 czerwca 2012 r. pn. "Modernizacja II piętra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie - wraz z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych - I etap".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia propozycji wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego" z podziałem na dwie części zamówienia.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania Porozumień:
  • z Gminą Chojna w sprawie wspólnego wykonania zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie",
  • z Gminą Mieszkowice w sprawie wspólnego wykonania zadania pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art.39 - przetarg nieograniczony dla zadania pn. "Przebudowa nawierzchni wyznaczonych odcinków dróg powiatowych Nr 1356Z i Nr 1381Z, na terenie Powiatu Gryfińskiego".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1432Z Lubiechów Górny - Orzechów w miejscowości Lubiechów Górny.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "ZD".
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 23. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "OŚ".
 24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w/s wyrażenia zgody na prefinansowanie zadania "Sporządzenie Projektu Modernizacji wybranych obrębów', finansowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-09-26 11:53:26
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 09:34:06

Strona odwiedzona 321 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.