Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

137 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-07-11, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 136/IV/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia opinii w/s Aktualizacji Nr 5 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. przyjęcia projektów aneksów do umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. i zaproponowania ich treści Zarządowi "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z przedsiębiorcą na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego w okresie wakacyjnym.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej" dla Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół Specjalnych.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn. "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.)".
 13. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie prac remontowych sieci kanalizacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec o długości 450 m.b.".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin - Czelin, przejście przez miejscowość Troszyn".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z dnia 29.05.2013 r. w sprawie wspólnej modernizacji w 2013 roku dróg powiatowych na terenie gminy Banie.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki w/s zwiększenia dotacji dla Gminy Gryfino na realizację powierzonego zadania z zakresu kultury fizycznej.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy w/s udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki w/s wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz ustalenia terminu przeprowadzenia konkursu.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki dot. zmiany treści porozumienia nr EK-3/09 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Klubu Motorowego Chojna w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy nr 13/EK/13 z dnia 17 maja 2013 r. zmieniającego numer rundy w nazwie realizowanego zadania.
 22. Informacja wstępna Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki dot. wyników naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014.
 23. Informacja wstępna Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki dot. wyników egzaminu maturalnego.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-07-10 12:57:39
data ostatniej aktualizacji: 2013-07-10 12:57:39

Strona odwiedzona 378 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.