Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

152 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-10-31, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 151/IV/2013 z dnia 24 października 2013 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Gryfinie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego jednostki.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Chojna umowy w/s realizacji w drodze współdziałania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na roboty dodatkowe, wynikłe w czasie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku od 5+476 km".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany nazwy zadania z "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie" na "Przebudowa ulic Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie".
 10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki na 2013 r.
 11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego i zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 15. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki i zmniejszenia planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki i zwiększenia planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego.
 18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 20. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany harmonogramu realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany harmonogramu realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany harmonogramu realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.
 23. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 24. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu realizacji wydatków budżetowych na 2013 r.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 27. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.
 28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-10-30 13:22:48
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-30 13:22:48

Strona odwiedzona 471 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.