Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

155 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-11-21, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 154/IV/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin, stanowiących jednocześnie granicę Powiatu Gryfińskiego.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2013 r.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy (pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie") na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia (pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" z Goszkowa) dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie w zakresie finansowania kosztów dowozu uczestników na warsztaty i kosztów zakupu materiałów do terapii.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę nr 495/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu w/s wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do projektu pn. "Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej" oraz zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na jego realizację w latach 2013-2014.
 10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego jednostki.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na wykonanie remontu chodnika dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi przy ul. Krasińskiego i Armii Krajowej w Gryfinie.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego".
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" realizowanego w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS na 2013 r.
 21. Wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 22. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków, w związku z realizacja projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik" w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 23. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 24. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 25. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 26. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 27. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-11-20 13:33:26
data ostatniej aktualizacji: 2013-11-20 13:33:26

Strona odwiedzona 417 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.