Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

159 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-12-19, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 158/IV/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Starosty Gryfińskiego do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Gryfińskiego w sprawie realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Probudex Sp. z o.o. ze Szczecina w/s wyrażenia zgody na uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza ciepłowniczego do budynku będącego w użyczeniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Gminą Trzcińsko-Zdrój oraz Przedsiębiorstwem Inżynieryjno - Budowlanym SEWEKO Spółka z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego w/s określenia zakresu działań zmierzających do odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej naruszonej przy budowie kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego jednostki.
 8. Informacja uzupełniająca Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji do wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dot. likwidacji składników majątku ruchomego jednostki.
 9. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli dot. sposobu rozliczenia udzielonych dotacji Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu HERMES w Gryfinie.
 10. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki w/s rozwiązania rezerw celowych.
 11. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 12. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 13. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 16. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany planu finałowego wydatków jednostki na 2013 r.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na2013 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-12-18 13:29:09
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-18 13:29:09

Strona odwiedzona 377 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.