Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

170 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-03-13, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 169/IV/2014 z dnia 06 marca 2014 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Promyk" w Goszkowie.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2014 r.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Moryniu z zakresu kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania opinii technicznej dot. stanu kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej Nr 1527Z - 9 Maja w Gryfinie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego, tabeli elementów rozliczeniowych w branży sanitarnej i drogowej dla potrzeb przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 3 zadania: Nr I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, Nr III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej".
 14. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Cedyni i skierowania wystąpienia pokontrolnego.
 15. Wniosek Sekretarza Powiatu w/s zatwierdzenia sprawozdania końcowego z inwentaryzacji rocznej za 2013 r. wraz z rozliczeniem niedoborów i nadwyżek.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 17. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-03-12 12:35:40
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-12 12:35:40

Strona odwiedzona 446 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.