Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

177 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-04-30, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 176/IV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
 4. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania łącznego sprawozdania finansowego za 2013 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o wsparcie finansowe obchodów Dnia Strażaka.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Komitetu Organizacyjnego Turnieju - Komisariatu Policji w Chojnie i Gimnazjum w Mieszkowicach o dofinansowanie organizacji eliminacji powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie umowy o współpracy promocyjnej.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa szybu wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego w DPS w Dębcach".
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-04-29 13:07:38
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-29 13:07:38

Strona odwiedzona 373 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.