Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

180 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-05-21, godz.07:40

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 179/IV/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s uzyskania zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane w związku z przebudową przyłącza energetycznego dla zasilania budynku na działce nr 66/1 w obrębie nr 3 miasta Gryfino, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. sprzedaży części działki oznaczonej nr 142/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 2, gmina Chojna, Stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 6. Informacja uzupełniająca Zastępcy Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 84 położonej w obrębie 4, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Pniewo gmina Gryfino działka nr 257/11 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ul. Węglowa 5.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Rady Sołeckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Objezierzu w/s dofinansowania Biegu Integracyjnego o Puchar Rady Sołeckiej w Starym Objezierzu.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku zespołu wokalnego Kalimera z Bielinka w/s dofinansowania organizacji imprezy IX Spotkanie Śpiewających Przyjaciół.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Sołectwa Żabnica o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Gryfińskiego wraz z udzieleniem pomocy rzeczowej dla przedsięwzięcia pn. III Konkurs Kulinarny "Smaki Ryb Odrzańskich".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego/Oddział Szczecin o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Gryfińskiego wraz z udzieleniem pomocy rzeczowej dla przedsięwzięcia pn. XXXVIII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego "Szczecińskie Liście Platanowe".
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania realizowanego przez Powiat Gryfiński o charakterze użyteczności publicznej.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami frakcji 2/5 mm z emulsją asfaltową na drodze powiatowej Nr 1384Z w m. Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice" oraz zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja III piętra budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie zakupu wraz z montażem kompleksowego systemu monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz przesunięcie środków finansowych na to zadanie z zadania "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-05-20 13:34:25
data ostatniej aktualizacji: 2014-05-20 13:34:25

Strona odwiedzona 463 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.