Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

194 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-08-28, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 193/IV/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania Umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie sfinansowania badań środowiskowych w związku z zanieczyszczeniem nieznanym środkiem chemicznym drogi powiatowej Nr 1363Z Marwice-Widuchowa.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy w zakresie usług pasażerskich na trasie Moryń - Cedynia - Chojna.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Założenie inicjalnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami na terenie Miasta i Gminy Gryfino".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin - Czelin w m. Kłosów.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w saprawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec na odcinku o długości 220 m tj. od km 5+476 do km 5+256".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na rozłączenie oddziału I-III gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i utworzenie klasy I gimnazjum.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zaopiniowania wniosku Stowarzyszenia "Republika Międzyodrza" o umorzenie należności publicznoprawnych.
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zaopiniowania stawki wyżywienia dziennego w Ośrodku.
 13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy, której realizacja przekracza rok budżetowy, z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców domu.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 16. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Gryfinie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 17. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2014 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-08-27 12:28:24
data ostatniej aktualizacji: 2014-08-27 12:28:24

Strona odwiedzona 348 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.