Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

198 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-09-25, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 197/IV/2014 z dnia 18 września 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s:
  • podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 4, miasta Chojna.
  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 4, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s:
  • wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na działce stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino,
  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino,
  • podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino,
  • podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do "Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego iSYNERGIA" i objęcia patronatem przedmiotowej inicjatywy przez Starostę Gryfińskiego oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy Konsorcjum - członkostwa wraz z deklaracją przystąpienia do umowy Konsorcjum.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zlecenie przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. naprawy poszycia dachowego budynku szpitala, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania umowy o pracę z Panią Izabelą Firląg Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych ze zlikwidowanej jednostki ZSS w Gryfinie, użytkowanych przez ZSS w Nowym Czarnowie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta Chojna kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy Moryń do kategorii dróg gminnych.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z gminą Chojna w/s wspólnego wykonania zadania pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s podpisania aneksu do umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Cedynia.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania aneksu do umowy o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania kapituły konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Gryfińskiego oraz wsparcie finansowe XIII Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE 2014 w Widuchowej
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Zarząd Główny w Szczecinie Oddział w Gryfinie o udzielenie wsparcia finansowego wzniesienia pomnika Matki Polki-Sybiraczki.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Komitetu założycielskiego fundacji Jäger-Wolf o wsparcie finansowe "Jarmarku Listopadowego".
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s kontroli szkoły niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2014.
 23. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego".
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 26. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-09-24 12:25:58
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-25 11:47:36

Strona odwiedzona 468 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.