Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

7 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-01-29, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 6/V/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia upoważnienia Staroście Gryfińskiemu do składania oświadczeń woli.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wdrożenia zasad publikowania informacji od organizacji pozarządowych w serwisie Powiatu Gryfińskiego.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wdrożenia systemu corocznej oceny współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1441Z - ul. Jagiellońska w Chojnie o długości ok.110 mb.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego, tabeli elementów rozliczeniowych w branży sanitarnej i drogowej, dla potrzeb przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie", realizowanego przy udziale środków NPPDL - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój i Gminy Chojna .
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na utrzymanie czystości ulic powiatowych oraz wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta Gryfino w okresie od dnia 01.02.015 r. do 31.01.2016 r.
 11. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przedstawienia informacji w/s stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzeniu polityki finansowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 12. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 r.
 13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych na 2015 r.
 15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 16. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 r.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2015 rok.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr .../2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-01-27 14:10:56
data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 14:10:56

Strona odwiedzona 374 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.