Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

10 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-02-19, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 9/V/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gryfinie.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosku Burmistrza Mieszkowic w/s wsparcia finansowego 70 rocznicy Forsowania Odry.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia protokołu oraz podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych dotyczącego postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2015r.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s odstąpienia od umowy zlecenia na opracowanie aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 - 2017 z pespektywą na lata 2018 - 2021" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz "Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2009-2013".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice, w miejscowości Piaseczno.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej".
 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, nie będącego mieszkańcem Miasta Szczecin.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017".
 16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s dokonywania płatności wydatków jednostki przy użyciu karty płatniczej.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-02-18 13:16:26
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-18 13:16:26

Strona odwiedzona 418 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.