Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

47 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-11-12, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 46/V/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie w/s rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sprzymierzonych 5a w Gryfinie.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wykonanie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem wolnych pomieszczeń na użytek mieszkańców oraz generalnym remontem 3 łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania profilowania nawierzchni drogi i zagęszczenia podłoża kruszywem na drodze powiatowej Nr 1436Z Białęgi-Goszków-Wierzchlas.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania II edycji Powiatowego Konkursu Profilaktycznego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania uczestnictwa w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zapoznania się z koncepcją projektu pn. "Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość".
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora PCPR do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość".
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia woli realizacji projektu "Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość".
 16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki oraz w planie finansowym wydatków budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na 2015 r.
 18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r.
 19. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-11-10 13:05:16
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-10 13:05:16

Strona odwiedzona 186 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.