Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

51 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-12-10, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 50/V/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zatwierdzenia zwiększenia dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie składników majątku ruchomego (do ZSP i SOSW w Chojnie).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o nienaliczanie kar umownych w związku z realizacją zadania pn. "Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budynek przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na zakup małolitrażowego radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
 12. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 13. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów budżetowych jednostki na 2015 r.
 14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 17. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-12-09 10:46:59
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-09 10:46:59

Strona odwiedzona 262 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.