Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

126 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-06-08, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 125/V/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
 4. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania aneksów do czterech porozumień zawartych z Powiatem Białogardzkim dot. umieszczenia dzieci w palcówce opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r.
 6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych (wyposażenia), znajdujących się w jednostce.
 7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia opinii do udzielania przez Dyrektora dalszego pełnomocnictwa pod jego nieobecność.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. wyrażenia zgody na likwidację zużytych składników majątku ruchomego, znajdujących się w jednostce.
 9. Rozpatrzenie ofert na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług polegających na wycenie pojazdów usuniętych z drogi, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Gryfińskiego postanowieniami Sądu Rejonowego w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi".
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s kontroli placówki niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2017.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania Konkursu Chemicznego z elementami ochrony środowiska.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Kryzysowego w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "ZK".
 22. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 24. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 25. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 26. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r.
 27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 28. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 29. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 30. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 31. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2017 r.
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.
 34. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok.
 35. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok.
 36. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-06-07 09:52:05
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-07 09:52:05

Strona odwiedzona 133 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.