Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 113/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-11-28

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 13 oraz Rozdziału 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 63/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w regulaminie wewnętrznym Wydziału Architektury i Budownictwa, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 63/2006 Starosty Gryfińskiego wprowadza się zmiany:
  1. w Rozdziale 2 Organizacja wewnętrzna i obsada osobowa Wydziału § 3 otrzymuje brzmienie:
   • § 3. Ustala się następującą organizację i obsadę osobową Wydziału:
    1. Magdalena Łozińska-Różak - Naczelnik;
    2. Marta Szamburska - Zastępca Naczelnika;
    3. Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw określonych ustawą Prawo budowlane:
     1. Dorota Koleda - Inspektor,
     2. Elżbieta Koc-Grzesik - Inspektor,
     3. Arleta Szejler - Specjalista,
     4. Krystyna Mróz - Specjalista,
     5. Renata Żygadło - Inspektor;
    4. Stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego:
     1. Anna Jonasik - Inspektor;
    5. Stanowisko pracy do spraw obsługi interesantów:
     1. Jolanta Kiedrowska - Specjalista.";
  2. w Rozdziale 7 Znakowanie akt w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   • Ustala się następujące symbole literowe pracowników:
    1. Magdalena Łozińska-Różak- MR;
    2. Marta Szamburska - MS;
    3. Dorota Koleda - DK;
    4. Anna Jonasik - AJ;
    5. Elżbieta Koc-Grzesik - EK;
    6. Arleta Szejler - AS;
    7. Jolanta Kiedrowska - JK;
    8. Krystyna Mróz - KM;
    9. Renata Żygadło -RŻ.";
 2. załączniki nr 2 - 8 do regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 2 października 2006 r.

Wicestarosta Gryfiński
mgr inz.Józef Ruciński

data opublikowania: 2006-12-01 08:13:09
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-01 08:13:09

Strona odwiedzona 2079 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Łozińska-Różak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.