Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 7/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-02-14

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, poz. 908 i poz. 1456) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Maksymalną wysokość dopłat do wypoczynku we własnym zakresie dla osób określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu określa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.";
 2. § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Maksymalną wysokość pomocy finansowej w formie zapomogi określa się według odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.";
 3. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Maksymalną wysokość pomocy rzeczowej określa się na podstawie ryczałtu za nocleg w krajowej podróży służbowej na dany rok według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.";
 4. § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Maksymalną pomoc na cele mieszkaniowe wskazane w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 stanowi kwota do 3 minimalnych wynagrodzeń za pracę w roku przyznania. Określa się ją według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.";
 5. § 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Maksymalną wysokość pomocy na cele mieszkaniowe określone w ust. 2 pkt 4 i 5 stanowi kwota do 1,55 minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku przyznania. Określa się ją według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.";
 6. załącznik nr 1 i 6 otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2013-02-14 14:23:39
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-14 14:23:39

Strona odwiedzona 551 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.