Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 31/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-04-15

w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych

Na podstawie art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Na wniosek pracownika, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, zaakceptowany przez przełożonego, Starosta Gryfiński może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością powiatu gryfińskiego.
 2. Pracownik ze względów racjonalnych i oszczędnościowych winien poprzedzić ww. wniosek następującymi czynnościami:
  1. powzięciem informacji o dostępnych połączeniach środkami komunikacji publicznej (informacja: PKP, PKS);
  2. powzięciem informacji o możliwości skorzystania z samochodu służbowego (informacja: dyspozytor samochodów służbowych starostwa).
 3. Wniosek może dotyczyć:
  1. wyjazdów na szkolenia pracownicze;
  2. wyjazdów wieloosobowych;
  3. wyjazdów pilnych wymagających natychmiastowego działania.
 4. Wniosek dołącza się do polecenia wyjazdu służbowego.

§ 2. Koszt używania pojazdu do celów służbowych pokrywa Starostwo według stawek za 1 kilometr przebiegu, które ustala się w wysokości:

 1. dla samochodu osobowego:
  1. o pojemności skokowej silnika do 900cm3 - 0,42 zł,
  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm3 - 0,51 zł,
 2. dla motocykla - 0,2302 zł
 3. dla motoroweru - 0,1382 zł.

§ 3. Podstawą zwrotu kosztów jest wypełnione i rozliczone polecenie wyjazdu służbowego, stwierdzające ilość przejechanych kilometrów oraz zastosowaną stawkę za 1 kilometr przebiegu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 53/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie używania pojazdów prywatnych w celach służbowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2013-04-15 10:50:03
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-15 10:50:03

Strona odwiedzona 669 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.