Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/213/2021 z dnia 2021-06-24

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Pniewo, gmina Gryfino

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 355/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino, odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przejścia i przejazdu przez teren całej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 355/13, położnej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna określająca granice nieruchomości obciążonej, władnącej oraz teren służebności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji podziałowej Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 17/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r., znak: BWG.6831.5.2019.BB, działka nr 355/2 o pow. 0,0409 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino, przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi publicznej powiatowej Nr 1368Z.

Stosownie do zapisów ww. decyzji podziałowej, w celu zapewnienia pozostałym działkom dostępu do drogi publicznej, niezbędne jest ustanowienie na rzecz działki nr 355/13 służebności przejazdu i przejścia w działce nr 355/2.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, właściciel ww. nieruchomości wystąpił z wnioskiem o ustanowienie służebności przejścia i przejazdu w działce nr 355/2, w celu zapewnienia nowo wydzielonym działkom dostępu do drogi publicznej.

Stosownie do § 2 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie i następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności zaś mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-06-28 12:56:06
data ostatniej aktualizacji: 2021-06-28 12:56:06

Strona odwiedzona 279 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.