Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

2006-10-11, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/502/2006
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/503/2006
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/504/2006
w sprawie ratyfikacji Porozumienia o współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu: Geopark "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" pomiędzy Powiatem Gryfińskim oraz gminami Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Widuchowa, Trzcińsko - Zdrój w RP a Powiatem Uckermark, Powiatem Barnim oraz Zawiązkiem Komunalnym Pomerania RFN.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/505/2006
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/506/2006
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/507/2006
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/508/2006
w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr 475/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie.
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/509/2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/510/2006
w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r.
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/511/2006
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/512/2006
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/513/2006
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/514/2006
w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko Zdrój kategorii drogi powiatowej
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/515/2006
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/516/2006
w sprawie zaopiniowania projektu ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a "Projekty Kapitałowe" Spółka z o.o. w Krakowie
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/517/2006
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na czwarty kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie.
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/518/2006
w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/519/2006
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja IV na lata 2006-2011.
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/520/2006
w sprawie: zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2007 rok.
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/521/2006
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/402/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/522/2006
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/523/2006
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/524/2006
w sprawie zaopiniowania koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/525/2006
w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.