Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr 396/XXXI/2005 z dnia 2005-12-29

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 2 oraz art. 90 ust. 2, 3, 3c, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.
 2. 2Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia stosownych porozumień w sprawie udzielania i rozliczania dotacji szkołom, o których mowa wyżej.
§ 1

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 1

Traci moc uchwała nr 37/ IV/ 2003 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zasady udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych są określane przez Radę Powiatu, na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):.

Ustawa o.s.o. przewiduje dotowanie szkolnictwa niepublicznego o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez samorząd w przypadku szkół, w których realizuje się obowiązek nauki. Dla pozostałej części szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotacja powinna wynosić nie mniej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w analogicznych szkołach.

Ustawa o.s.o. w art. 90 ust. 4 określa, że organ stanowiący j.s.t. ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, także ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek dbałości o środki publiczne.

W związku z powyższym, proponuje się przyjęcie uchwały o powyższej treści wraz z załącznikami.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-01-04 11:25:12
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-04 11:25:12

Strona odwiedzona 1079 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.