Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/502/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie na mienie Powiatu Gryfińskiego od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie w nieruchomości oznaczonej nr działki 160 o powierzchni 0,1348ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Gryfino oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie budynków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Powiat Gryfiński od dłuższego czasu czynił starania o nabycie od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie w nieruchomości oznaczonej nr działki 160 o powierzchni 0,1348ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Gryfino oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie budynków.

W budżecie Powiatu na rok 2006 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 142 434,00zł z przeznaczeniem na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Wnioskiem z dnia 22.08.2006r. Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gryfinie Spółki z o.o. poinformował, iż Rada Nadzorcza Spółki PEC podjęła uchwałę o sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości na rzecz Powiatu Gryfińskiego za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 93 000,00zł.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały w sprawie nabycia przez Powiat Gryfiński prawa własności budynków i prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Po przeprowadzeniu procedury związanej z nabyciem nieruchomości zostanie ona przekazana do używania Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-10-19 08:15:24
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 08:15:24

Strona odwiedzona 888 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.