Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/503/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, oznaczonych numerami działek 257/9 o pow. 13 290 m2, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 45019 oraz 257/11 o pow. 6 023 m2, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr 45443, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXXVIII/495/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o powierzchni 13 290 m2 oraz jako działka Nr 257/11 o powierzchni 6 023 m2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia Pięta

data opublikowania: 2006-10-19 08:15:24
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 08:15:24

Strona odwiedzona 943 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.