Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/204/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie - dotychczasowemu najemcy pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, położonego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 na okres do 31.12.2010r.

Na podstawie § 3 Załącznika Nr 1 do uchwały nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzania przetargu na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego i upoważnia Zarząd Powiatu do zawarcia umowy najmu w trybie bezprzetargowym z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostką Gospodarczą Zasobu w Gryfinie.
Wynajęte pomieszczenia, określone na załącznikach graficznych stanowiących integralną część niniejszej uchwały, będą wykorzystane na potrzeby administracyjne ANR OT Szczecin JGZ w Gryfinie.

§ 2

Wyraża zgodę na wynajęcie w/w pomieszczeń na okres do dnia 31.12.2010r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na dzierżawienie pomieszczeń dotychczas wynajmowanych przez ANR w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 do 2010r.

Pomieszczenia, o które wystąpiła ANR są użytkowane przez Agencję na podstawie umowy najmu z dnia 07.06.2002r. zawartej z Zarządem Powiatu Gryfińskiego na okres 3 lat, tj. do 05.05.2005r.

Agencja Nieruchomości Rolnych spełnia ważne funkcje społeczne, świadcząc usługi dla mieszkańców powiatu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa dot. gospodarki rolnej, realizuje więc cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. § 3 załącznika do uchwały Nr XIII/134/2004 stanowi, że Rada Powiatu może zwolnić z obowiązku przeprowadzania przetargu na wynajęcie nieruchomości lub jej części, jeżeli uzasadnia to ważny cel publiczny.
ANR zobowiązała się do przeprowadzenia remontu wynajmowanych pomieszczeń.

Wynajęcie pomieszczeń na okres do 31.12.2010r. zapewni stały dochód w budżecie Powiatu w postaci czynszu najmu od wiarygodnego finansowo użytkownika, jakim jest Agencja Nieruchomości Rolnych.

data opublikowania: 2004-10-15 11:21:40
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:21:40

Strona odwiedzona 1325 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.