Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/215/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie: zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, Nr 155 poz. 1014; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009), oraz §2 Uchwały Nr IX/86 / 2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zadania priorytetowe do konstruowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Mając na uwadze pełną realizację zadań własnych oraz w miarę możliwości dofinansowanie wykonania innych zadań, Rada Powiatu przyjmuje następujące kierunki polityki w opracowaniu budżetu na 2005r.:

 1. W zakresie dochodów budżetowych:
  1. kontynuowanie intensyfikacji dochodów własnych powiatu poprzez wprowadzanie nowych form sprzedaży majątku powiatowego,
  2. zwiększanie wpływów z najmu i dzierżawy majątku poprzez skuteczniejszą ich windykację,
  3. dążenie do zwiększenia wysokości dochodów własnych związanych z odpłatnością w sferze pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego i osoby zobowiązane do alimentacji,
  4. utrzymanie subwencji oświatowej na niemalejącym poziomie poprzez opracowanie oferty oświatowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  5. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych - funduszy strukturalnych i dotacji celowych
 2. W zakresie wydatków budżetowych:
  1. nie powiększanie kwoty długu publicznego, z wyjątkiem partycypacji z budżetu środków warunkującej otrzymanie środków zewnętrznych, funduszy strukturalnych i dotacji celowych,
  2. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym na realizację zadań poprawy stanu technicznego dróg powiatowych
  3. ustalenie poziomu wydatków budżetowych na realizację zadań oświatowych zgodnie z zasadami podziału algorytmu subwencji oświatowej na jednego ucznia, realizując nadrzędną zasadę- "pieniądz idzie za uczniem". Dla jednostek organizacyjnych, których wydatki przekraczają algorytm subwencji oświatowej niezbędne jest przygotowanie rozwiązań systemowych wraz z wyliczeniem skutków finansowych restrukturyzacji,
  4. ustalenie wydatków funkcjonowania Domów Pomocy i Domów Dziecka w oparciu o nowe rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz standardy usług,
  5. ustalenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o realizowane zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i projekty finansowane wydatków funduszy PFRON,
  6. ustalenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w oparciu o realizowane zadania i projekty,
  7. przygotowanie rozwiązań systemowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których powiat jest organem założycielskim wraz z wyliczeniem skutków finansowych tych rozwiązań,
  8. racjonalizacja wydatków budżetowych w zakresie gromadzenia, prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego poprzez przygotowanie rozwiązań systemowych wykonywania zadania przez Starostwo Powiatowe.
  9. ustalenie wydatków Starostwa Powiatowego w oparciu o realizowane zadania własne i zlecone. Racjonalizacja wydatków budżetowych na utrzymanie urzędu poprzez absorpcję funduszy unijnych na zwiększenie efektywności urzędu w komunikowaniu się ze społeczeństwem oraz instytucjami.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr IX/86/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu do 30 września uchwala kierunki polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu powiatu na dany rok budżetowy.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-10-15 11:42:50
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:42:50

Strona odwiedzona 943 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.