Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/226/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 150/2 oraz udziału w 1/2 części w nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej działkę 150/3, w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.Nr 91, poz.578 z późn.zm./ oraz art.37 ust.3, art.68 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 46, poz.543 z 2000r./, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę 150/2 oraz udziału 1 w nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej działkę 150/3, położoną w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52, będącą własnością Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XXI/242/2001z dnia 28 marca 2001r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Nieruchomość stanowi działkę zabudowaną nr 150/2 o pow. 246m2 oraz udział 1/2 w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 150/3 o pow.115m2.
Działka nr 150/2 jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem częściowo podpiwniczonym oraz budynkiem jednokondygnacyjnym podpiwniczonym o łącznej pow. użytkowej 302,51 m2.
Nieruchomość będzie przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, w zamian za częściową rekompensatę wierzytelności SPZZOZ w Gryfinie wobec RCKiK w Szczecinie.
Zgodnie z art.37 ust.3 w oparciu o art.68 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość może być sprzedana bezprzetargowo osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność leczniczą na cele nie związane z działalnością zarobkową.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Oddział w Gryfinie użytkuje część przedmiotowej nieruchomości od 1991r. Od 1991r. do 1999r. Punkt Krwiodawstwa w Gryfinie stanowił jednostkę Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Do 1999r. nieruchomość stanowiła część majątku Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
Od 1999r. Punkt Krwiodawstwa w Gryfinie stanowi Jednostkę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i użytkuje część nieruchomości na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas nie oznaczony z Zarządem Powiatu w Gryfinie z dnia 24.10.2000r.
Cała nieruchomość, w tym część użytkowana przez RCKiK, była i jest w stanie technicznym wymagającym permanentnych napraw, zabezpieczeń i dostosowania do wymogów stawianych dla placówek służby zdrowia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie we własnym zakresie i na własny koszt za zgodą Zarządu Powiatu, przeprowadziło remont użytkowanych pomieszczeń.

W dalszym ciągu remontu wymagają pomieszczenia użytkowane przez:

 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Poradnię Pulmonologiczną.

Wartość całej nieruchomości składającej się z działek nr 150/2 i 150/3 zgodnie z wyceną szacunkową wynosi 237 624,03zł, natomiast łączna wartość zobowiązań SPZZOZ wobec RCKiK zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami wynosi 405 445,01zł.
Po przekazaniu nieruchomości na rzecz RCKiK pozostanie do spłaty 167 820,98zł zgodnie z protokółem uzgodnień z 12.09.2003r.
Uzgodnienia w sprawie przekazania przedmiotowych nieruchomości zostały spisane w dniu 12 września 2003r. w protokóle uzgodnień zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego, a Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Niniejsza uchwała oraz protokół z 12.09.2003r. będą stanowiły podstawę do zawarcia porozumienia określającego szczegółowe warunki i terminy spłaty zadłużenia oraz przeniesienia własność nieruchomości.

data opublikowania: 2004-10-15 11:51:38
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:51:38

Strona odwiedzona 942 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.