Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

91 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 488/2004 z dnia 2004-12-28

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135), oraz § 18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 68.528 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 65.225 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 10.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 40.785 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 6.325 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 8.115 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna -1.231 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.231 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.213 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 1.213 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 859 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego -859zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 68.528 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 10.000 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 10.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 55.225 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 6.855 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 40.785 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 3.511 zł
   • rozdział 80145 -Komisje egzaminacyjne - 1.257 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 2.817 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna -1.231 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.231 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.213 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 813 zł
   • rozdział 85446 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 400 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 859 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 859zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie o zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.231 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju,
 2. przeznaczeniem 10.000 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na bieżącą działalność,
 3. zmniejszeniem planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 859 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków:
  • Domu Dziecka w Binowie - 290 zł
  • Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju - 289 zł
  • Domu Pomocy Społecznej w nowym Czarnowie - 280 zł.
 4. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 40.785 zł - Zwiększenie rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejszenie rozdziału 80123 - Licea profilowane,
 5. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji o zwiększenie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 15.653 zł w związku z niedoszacowaniem budżetu na rok 2004 r.
  W dyspozycji Wydziału Edukacji z powodu niewykorzystania w całości zaplanowanych wydatków na 2004 r. znajdują się środki: w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 14.440 zł oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.213 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-18 12:26:40
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 12:26:40

Strona odwiedzona 988 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.