Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

93 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 499/2005 z dnia 2005-01-12

w sprawie ustalenie układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, , Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 126,Nr 123 poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w następujących kwotach:

 1. Dochody budżetu Powiatu - 49.953.594 zł załącznik Nr 1A, 6-26,
 2. Dochody budżetu państwa - 1.115.000 zł załącznik Nr 1B, 3,
 3. Wydatki budżetu Powiatu - 51.353.594 zł załącznik Nr 2,6-26.
§ 2

Ustala się plany finansowe w następujących kwotach:

 1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - załącznik Nr 3
  • Dochody - 5.815.100 zł
   1. dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 4.700.100 zł
   2. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla powiatowego
   - 1.115.000 zł
  • Wydatki - 4.700.100 zł
 2. Zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - Załącznik Nr 1 A
  • Dochody - 2.000 zł,
  • Wydatki - 2.000 zł,
 3. Zadań własnych budżetu powiatu
  • Dochody - 44.886.970 zł,
  • Wydatki - 45.798.669 zł
 4. Zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień- Załącznik Nr 4 i Nr 5
  • Dochody - 364.524 zł,
  • Wydatki - 852.825 zł.
§ 3
 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozmów telefonicznych dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, o których mowa w pkt 1 w poprzednich latach budżetowych przekazywane są na subkonto dochodów.
 3. Jednostki budżetowe pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych powiatu przekazują na rachunek bieżący budżetu powiatu, według stanu środków na:
  1. 2 dzień miesiąca - w terminie do dnia 5 danego miesiąca,
  2. 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 danego miesiąca,
  a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2005 roku.UZASADNIENIE

Na podstawie art. 123 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-02-02 08:42:08
data ostatniej aktualizacji: 2005-02-02 08:42:08

Strona odwiedzona 910 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.